Bir hizmet işletmesi olarak YAŞMAK HOTELS , en önemli yatırımını çalışanına yapmaktadır. Bu çerçevede, İnsan Kaynakları Yönetimi’nin misyonu, kurumun felsefesi, ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda, sahip olduğu insan gücünün sürekliliğini ve etkinliğini sağlayarak insan kaynakları sistemlerini geliştirmek, kurum içinde ahenkli bir çalışma ortamının oluşmasını sağlamak ve “BİZ” bilincini yaymaktır. Bu doğrultuda amacımız iç ve dış kaynaklardan yararlanarak çalışanlarında değişime açık, ‘yüzü başarıya dönük kişi olma’ algı ve anlayışının oluşmasına yardımcı olmak ve kuruma katma değer sağlamaktır.

İnsan Kaynakları yönetim çalışmaları, statik anlamda planlamayla başlar, iş analiz ve tanımlarıyla şekillenir ve dinamik bir fonksiyon olarak ise, personel bulma ve seçmeyle yoluna devam eder.

Bu kapsamda, YAŞMAK HOTELS olarak işletmelerimizde, toplam kalite yönetim sistemi (TKYS) uygulanmaktadır. TKYS, global rekabet koşullarında işletmelerin varlıklarını sürdürmesini sağlayan ve maksimum verimlilik ile kaliteyi arttırma amacını güden bir yönetim modelidir. Sistemin omurgası olan insan kaynakları yönetiminde aşağıdaki çalışmalar yapılmaktadır:


· İnsan kaynakları planlama;

· Personel bulma ve seçme;

· Eğitim yönetimi ve kariyer geliştirme;

· Performans değerlendirme;

· Ödül ve prim sistemi ile bütünleşmiş ücret yönetimi.

Sürekli gelişim anlayışını benimseyen ve mutlak misafir memnuniyetini esas alan işletmelerimizde, değer yaratan ekibimizin bir üyesi olmak istiyorsanız, lütfen aşağıdaki/yandaki linki tıklayarak iş başvuru formumuzu doldurunuz.

İşletmemizin en önemli yatırımı insan gücüdür.

Gösterdiğiniz ilgiye şimdiden Teşekkür ederiz…

Yaşmak Hotels
Genel Müdürü